Attribute original article
Author Kakamu, Takeyasu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Moriwaki, shigeto/ Amano, Hiroki/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Suita, Shinji/ Tanabe, Tsuyoshi/ Kudo, Asami/ Miyagawa, Takayoshi/ Hayashi, Minako/ Uchida, Masaru/ Kakamu, Takeyasu/ Yamaguchi, Natsu/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Amano, Hiroki/ Seki, Ryotaro/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Uchida, Takeshi/ Kakamu, Takeyasu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kakamu, Takeyasu/ Uchida, Takeshi/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 23
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF