Attribute Review
Author Kanno, Takahiro/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 3
Published Date 2020-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sukegawa, Shintaro/ Yamamoto, Norio/ Nakano, Keisuke/ Takabatake, Kiyofumi/ Kawai , Hotaka/ Kanno, Takahiro/ Nagatsuka, Hitoshi/ Furuki , Yoshihiko/
Journal Title MATERIALS
Volume 13
Issue 14
Published Date 2020-07
NII Type Journal Article
Author OKUMA, Satoe/ MATSUDA, Yuhei/ Nariai, Yoshiki/ Karino, Masaaki/ SUZUKI, Ritsuro/ Kanno, Takahiro/
Journal Title CANCERS
Volume 12
Issue 5
Published Date 2020-05
NII Type Journal Article
Author Bai Yunpeng/ Sha Jingjing/ Kanno, Takahiro/
Journal Title CANCERS
Volume 12
Issue 3
Published Date 2020-03
NII Type Journal Article
Attribute original article
Author MATSUDA, Yuhei/ Karino, Masaaki/ Hideshima, Katsumi/ KANEKO, Ichiro/ OKUMA, Satoe/ OSAKO, Rie/ TATSUMI, Hiroto/ KOIKE, Takashi/ Nariai, Yoshiki/ Kanno, Takahiro/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 36
Issue 2-3
Published Date 2019-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sukegawa, Shintaro/ Kawai, Hotaka/ Nakano, Keisuke/ Takabatake, Kiyofumi/ Kanno, Takahiro/ Nagatsuka, Hitoshi/ Furuki, Yoshihiko/
Journal Title MATERIALS
Volume 12
Issue 22
Published Date 2019-11-2
NII Type Journal Article
Author Quang Ngoc Dong/ Kanno, Takahiro/ Bai Yunpeng/ Sha Jingjing/ Hideshima, Katsumi/
Journal Title MATERIALS
Volume 12
Issue 18
Published Date 2019-09
NII Type Journal Article
Author Koike, Takashi/ Sha Jingjing/ Bai Yunpeng/ MATSUDA, Yuhei/ Hideshima, Katsumi/ Yamada, Takaya/ Kanno, Takahiro/
Journal Title MATERIALS
Volume 12
Issue 15
Published Date 2019-08-1
NII Type Journal Article
Author Sukegawa, Shintaro/ Kanno, Takahiro/ Yamamoto, Norio/ Nakano, Keisuke/ Takabatake , Kiyofumi/ Kawai, Hotaka/ Nagatsuka, Hitoshi/ Furuki, Yoshihiko/
Journal Title MATERIALS
Volume 12
Issue 9
Published Date 2019-05-1
NII Type Journal Article
Author Sha Jingjing/ Kanno, Takahiro/ MIYAMOTO, Kenichi/ Bai Yunpeng/ Hideshima, Katsumi/ MATSUZAKI, Yumi/
Journal Title MATERIALS
Volume 12
Issue 5
Published Date 2019-03-1
NII Type Journal Article
Author Mori Hiroki/ Izawa Takashi/ Mori Hitoshi/ Watanabe Keiichiro/ Kanno, Takahiro/ Tanaka Eiji/
Journal Title HEAD & FACE MEDICINE
Volume 15
Published Date 2019-01-28
NII Type Journal Article
Author Sukegawa Shintaro/ Yokota Kyoko/ Kanno, Takahiro/ Manabe Yoshiki/ Sukegawa-Takahashi Yuka/ Masui Masanori/ Furuki Yoshihiko/
Journal Title MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL
Volume 24
Issue 1
Published Date 2019-01-1
NII Type Journal Article
Author Sukegawa Shintaro/ Kawai Hotaka/ Nakano Keisuke/ Kanno, Takahiro/ Takabatake Kiyofumi/ Nagatsuka Hitoshi/ Furuki Yoshihiko/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
Volume 16
Issue 2
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Author Bai Yunpeng/ Kanno, Takahiro/ Tatsumi Hiroto/ MIYAMOTO, Kenichi/ Sha Jingjing/ Hideshima, Katsumi/ MATSUZAKI, Yumi/
Journal Title MATERIALS
Volume 11
Issue 10
Published Date 2018-10
NII Type Journal Article
Author Kanno, Takahiro/ Sukegawa Shintaro/ Furuki Yoshihiko/ Nariai Yoshiki/ Sekine, Joji/
Journal Title JAPANESE DENTAL SCIENCE REVIEW
Volume 54
Issue 3
Published Date 2018-08
NII Type Journal Article
Author Sukegawa Shintaro/ Kanno, Takahiro/ Furuki Yoshihiko/
Journal Title JAPANESE DENTAL SCIENCE REVIEW
Volume 54
Issue 3
Published Date 2018-08
NII Type Journal Article
Author Nariai Yoshiki/ Odawara Sho/ Ichiyama Tomoko/ Akutsu Jun-ichi/ Kanno, Takahiro/ Sekine, Joji/
Journal Title CRANIOMAXILLOFACIAL TRAUMA & RECONSTRUCTION
Volume 11
Issue 2
Published Date 2018-06
NII Type Journal Article
Author Sukegawa, Shintaro/ Kanno, Takahiro/ Yoshimoto, Akio/ Matsumoto, Kenichi/ Sukegawa-Takahashi, Yuka/ Masui, Masanori/ Furuki, Yoshihiko/
Journal Title Journal of Medical Case Reports
Volume 11
Published Date 2017-11-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Watanabe Masaaki/ Nakatani Eiji/ Yoshikawa Hiroo/ Kanno, Takahiro/ Nariai, Yoshiki/ Yoshino Aya/ Vieth Michael/ Kinoshita, Yoshikazu/ Sekine, Joji/
Journal Title BMC GASTROENTEROLOGY
Volume 17
Published Date 2017-08-7
NII Type Journal Article
Author Watanabe, Masaaki/ Nakatani, Eiji/ Yoshikawa, Hiroo/ Kanno, Takahiro/ Nariai, Yoshiki/ Yoshino, Aya/ Vieth, Michael/ Kinoshita, Yoshikazu/ Sekine, Joji/
Journal Title BMC Gastroenterology
Volume 17
Issue 1
Published Date 2017-08-07
NII Type Journal Article
Format PDF