Author KYO, Satoru/ NAKAYAMA, Kentaro/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 21
Issue 17
Published Date 2020-09
NII Type Journal Article
Author NAKAYAMA, Kentaro/ Razia, Sultana/ ISHIKAWA, Masako/ YAMASHITA, Hitomi/ ISHIBASHI, Tomoka/ SASAMORI, Hiroki/ SAWADA, Kiyoka/ KUROSE, Sonomi/ SATO, Seiya/ KYO, Satoru/
Journal Title BMC WOMENS HEALTH
Volume 20
Issue 1
Published Date 2020-08-5
NII Type Journal Article
Author KYO, Satoru/ SATO, Seiya/ NAKAYAMA, Kentaro/
Journal Title CANCER SCIENCE
Published Date 2020-07-12
NII Type Journal Article
Author ISHIKAWA, Masako/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ YAMASHITA, Hitomi/ ISHIBASHI, Tomoka/ MINAMOTO, Toshiko/ IIDA, Koji/ Razia Sultana/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Nakayama, Satoru/ Otsuki Yoshiro/ KYO, Satoru/
Journal Title Archives of gynecology and obstetrics
Volume 302
Issue 1
Published Date 2020-07
NII Type Journal Article
Author Shanta Kamrunnahar/ NAKAYAMA, Kentaro/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIBASHI, Tomoka/ YAMASHITA, Hitomi/ SATO, Seiya/ SASAMORI, Hiroki/ SAWADA, Kiyoka/ KUROSE, Sonomi/ Mahmud Hossain Mohammad/ Razia Sultana/ IIDA, Koji/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title CANCERS
Volume 12
Issue 6
Published Date 2020-06
NII Type Journal Article
Author Kanasaki, Haruhiko/ Oride, Aki/ HARA, Tomomi/ KYO, Satoru/
Journal Title OBSTETRICS AND GYNECOLOGY INTERNATIONAL
Volume 2020
Published Date 2020-04-10
NII Type Journal Article
Author Nakamura, Kohei/ Aimono, Eriko/ Tanishima, Shigeki/ Imai, Mitsuho/ Kawano Nagatsuma, Akiko / Hayashi, Hideyuki/ Yoshimura, Yuki/ NAKAYAMA, Kentaro/ KYO, Satoru/ Nishihara, Hiroshi/
Journal Title DIAGNOSTICS
Volume 10
Issue 4
Published Date 2020-04
NII Type Journal Article
Author Yamaguchi, Munekage/ Erdenebaatar Chimeddulam/ Saito, Fumitaka/ Honda, Ritsuo/ Ohba, Takashi/ KYO, Satoru/ Tashiro, Hironori/ Katabuchi, Hidetaka/
Journal Title JOURNAL OF THE ENDOCRINE SOCIETY
Volume 4
Issue 2
Published Date 2020-02
NII Type Journal Article
Author YAMASHITA, Hitomi/ NAKAYAMA, Kentaro/ KYO, Satoru/
Journal Title Diagnostic Pathology: Open Access
Volume 4
Issue 3
Published Date 2020-01-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author KYO, Satoru/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/
Journal Title CANCER MEDICINE
Volume 9
Issue 2
Published Date 2020-01
NII Type Journal Article
Author Nakayama, Naomi/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ Razia Sultana/ KYO, Satoru/
Journal Title DIAGNOSTICS
Volume 9
Issue 4
Published Date 2019-12
NII Type Journal Article
Author Oride, Aki/ Kanasaki, Haruhiko/ HARA, Tomomi/ KYO, Satoru/
Journal Title UROLOGY JOURNAL
Volume 16
Issue 6
Published Date 2019-11-12
NII Type Journal Article
Author Kanasaki, Haruhiko/ Tumurbaatar Tuvshintugs/ Tumurgan Zolzaya/ Oride, Aki/ OKADA, Hiroe/ KYO, Satoru/
Journal Title REPRODUCTIVE MEDICINE AND BIOLOGY
Volume 18
Issue 4
Published Date 2019-10
NII Type Journal Article
Author Razia Sultana/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ IIDA, Koji/ Otsuki, Yoshiro/ Nakayama, Satoru/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
Volume 18
Issue 3
Published Date 2019-09
NII Type Journal Article
Author Ono, Ruriko/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ YAMASHITA, Hitomi/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ Razia Sultana/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Otsuki, Yoshiro/ Nakayama , Satoru/ Onuma, Hideyuki/ Kurioka, Hiroko/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 20
Issue 15
Published Date 2019-08
NII Type Journal Article
Author Sato, Emi/ NAKAYAMA, Kentaro/ Sultana Razia/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ ISHIBASHI, Tomoka/ YAMASHITA, Hitomi/ IIDA, Koji/ KYO, Satoru/
Published Date 2019-03-22
NII Type Thesis or Dissertation
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ Tatsumi Nagisa/ MINAMOTO, Toshiko/ ISHIBASHI, Tomoka/ Ohnishi Kaori/ Ono Ruriko/ SASAMORI, Hiroki/ Razia Sultana/ Kamrunnahar Shanta/ ISHIKAWA, Masako/ KYO, Satoru/
Journal Title MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY
Volume 9
Issue 2
Published Date 2018-08
NII Type Journal Article
Author Oride, Aki/ Kanasaki, Haruhiko/ KYO, Satoru/
Journal Title REPRODUCTIVE MEDICINE AND BIOLOGY
Volume 17
Issue 3
Published Date 2018-07
NII Type Journal Article
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ MINAMOTO, Toshiko/ ISHIBASHI, Tomoka/ Ohnishi Kaori / YAMASHITA, Hitomi/ Ono Ruriko/ SASAMORI, Hiroki/ Razia Sultana/ Hossain Mohammad Mahmud/ Kamrunnahar Shanta/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 19
Issue 4
Published Date 2018-04
NII Type Journal Article
Author Oride, Aki/ Kanasaki, Haruhiko/ HARA, Tomomi/ Ohta Hiroko/ KYO, Satoru/
Journal Title REPRODUCTIVE MEDICINE AND BIOLOGY
Volume 17
Issue 1
Published Date 2018-01
NII Type Journal Article