Author KOYAMA, Yasuro/ KAIZU, Sachiko/ Kim Yong-Chul/ Matsuoka, Yotaro/ Ishihara, Tomoe/ Ohira, Akihiro/ TANITO, Masaki/
Journal Title ANTIOXIDANTS
Volume 8
Issue 4
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Author Ishihara Tomoe/ KAIZU, Sachiko/ Kimura Hideto/ KOYAMA, Yasuro/ Matsuoka Yotaro/ Ohira, Akihiro/
Journal Title NUTRIENTS
Volume 10
Issue 5
Published Date 2018-05
NII Type Journal Article
Author Yamashiro Kenji/ Mori Keisuke/ Honda Shigeru/ Kano Mariko/ Yanagi Yasuo/ Obana Akira/ Sakurada Yoichi/ Sato Taku/ Nagai Yoshimi/ Hikichi Taiichi/ Kataoka Yasushi/ Hara Chikako/ KOYAMA, Yasuro/ Koizumi Hideki/ Yoshikawa Munemitsu/ Miyake Masahiro/ Nakata Isao/ Tsuchihashi Takashi/ Horie-Inoue Kuniko/ Matsumiya Wataru/ Ogasawara Masashi/ Obata Ryo/ Yoneyama Seigo/ Matsumoto Hidetaka/ Ohnaka Masayuki/ Kitamei Hirokuni/ Sayanagi Kaori/ Ooto Sotaro/ Tamura Hiroshi/ Oishi Akio/ Kabasawa Sho/ Ueyama Kazuhiro/ Miki Akiko/ Kondo Naoshi/ Bessho Hiroaki/ Saito Masaaki/ Takahashi Hidenori/ Tan Xue/ Azuma Keiko/ Kikushima Wataru/ Mukai Ryo/ Ohira Akihiro/ Gomi Fumi/ Miyata Kazunori/ Takahashi Kanji/ Kishi Shoji/ Iijima Hiroyuki/ Sekiryu Tetsuju/ Iida Tomohiro/ Awata Takuya/ Inoue Satoshi/ Yamada Ryo/ Matsuda Fumihiko/ Tsujikawa Akitaka/ Negi Akira/ Yoneya Shin/ Iwata Takeshi/ Yoshimura Nagahisa/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 7
Published Date 2017-08-23
NII Type Journal Article