Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Harada, Takayuki/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Nosaka, Seishi/ Sato, Yoshitoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Shotai/ Yamaguchi, Shuhei/ Tsunematsu, Tokugoro/ Harada, Takayuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 2
Published Date 1984-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Morikawa, Shigeru/ Baba, Mitsuo/ Harada, Takayuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 1
Published Date 1977-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF