Attribute original article
Author Nagai, Hidemasa/ Takada, Daikei/ Akiyama, Yasuhiko/ Moritake, Kouzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawauchi, Hideyuki/ Kataoka, Shingo/ Iwamoto, Jun-ichi/ Ogasawara, Keiko/ Ohga, Hisashi/ Moritake, Kouzo/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 25
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Shingu, Takashi/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Terashima, Masaharu/ Yamada, Kazuo/ Yamasaki, Toshiki/ Moritake, Kouzo/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takusa, Yuichi/ Saito, Kyoko/ Sejima, Hitoshi/ Kimura, Masahiko/ Kishi, Kazuko/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Moritake, Kouzo/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamane, Yosuke/ Tanigawa, Yoshinori/ Hattori, Keisuke/ Saito, Hajime/ Shiono, Hiroshi/ Tada, Manabu/ Moritake, Kouzo/ Setogawa, Tomoichi/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 15
Published Date 1992-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF