Attribute Review
Author Morita, Miwa/ KANASAKI, Keizo/
Journal Title Diabetes & Metabolism
Volume 46
Issue 5
Published Date 2020-09-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamasaki, Haruka/ Itawaki, Ayako/ Morita, Miwa/ Miyake, Hitomi/ Yamamoto, Masahiro/ SONOYAMA, Hiroki/ Tanaka, Sayuri/ Notsu, Masakazu/ Yamauchi, Mika/ FUJII, Yusuke/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Fukuda, Izumi/ ISHIHARA, Shunji/ KANASAKI, Keizo/
Journal Title BMC ENDOCRINE DISORDERS
Volume 20
Issue 1
Published Date 2020-05-11
NII Type Journal Article
Author Takeno Ayumu/ Yamamoto, Masahiro/ Morita, Miwa/ Tanaka, Sayuri/ Kanazawa Ippei/ Yamauchi, Mika/ KANEKO, Sakae/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title BMC ENDOCRINE DISORDERS
Volume 19
Published Date 2019-02-19
NII Type Journal Article
Author OTANI, Hazuki/ Notsu, Masakazu/ KOIKE, Sayo/ Morita, Miwa/ Yamamoto, Masahiro/ Yamauchi, Mika/ Fuchiwaki, Takafumi/ Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Kawauchi, Hideyuki/ IWAHASHI, Teruaki/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Thyroid Research
Volume 11
Issue 4
Published Date 2018-5-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Notsu, Masakazu/ Yamamoto, Masahiro/ MIYAKE, Hitomi/ Tanaka, Sayuri/ Morita, Miwa/ Yamauchi, Mika/ Yamaguchi, Toru/ 黒崎 正道/ 長村 義之/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title ACTH Related Peptides
Volume 25
Published Date 2015
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Morita, Miwa/ Yano, Shozo/ Ishibashi, Yutaka/ Nakata, Noriko/ Kurioka, Soichi/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Biomarkers
Volume 19
Issue 6
Published Date 2014-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute case report
Author Ikeda, Shin/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Moriyama, Masahiro/ Morita, Miwa/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/ Uchida, Nobue/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Morita, Miwa/ Yano, Shozo/ Yamaguchi, Toru/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Therapeutic apheresis and dialysis
Volume 15
Issue 2
Published Date 2011-05
NII Type Journal Article
Format PDF