Attribute original article
Author Kanasaki, Haruhiko/ Oride, Aki/ Miyazaki, Kohji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Oride, Aki/ Kanasaki, Haruhiko/ Ochiai, Yoshie/ Fukuma, Yuko/ Miyazaki, Kohji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kishida, Yasuko/ Yata, Akiko/ Ishikura, Takeko/ Miyazaki, Kohji/ Yamaguchi, Masako/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 25
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Yata, Akiko/ Kishida, Yasuko/ Ishikura, Takeko/ Miyazaki, Kohji/ Yamaguchi, Masako/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 25
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishikura, Takeko/ Kishida, Yasuko/ Yata, Akiko/ Miyazaki, Kohji/ Yamaguchi, Masako/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 25
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Takusa, Yuichi/ Saito, Kyoko/ Sejima, Hitoshi/ Kimura, Masahiko/ Kishi, Kazuko/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Moritake, Kouzo/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fu, Xiao wei/ Kimura, Masahiko/ Inoue, Makoto/ Iga, Misako/ Hasegawa, Kiyoshi/ Ishioka, Chihiro/ Yasuda, Kenji/ Miyazaki, Kohji/ Tomotsuka, Yoshito/ Tanowaki, Tetsuo/ Takagi, Junji/ Ito, Toshio/ Kajino, Yasuhisa/ Ando, Yukinori/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Masue, Michiya/ Miyamoto, Satomi/ Inoue, Makoto/ Haneda, Noriyuki/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Nagasaki, Makoto/ Morikawa, Shigeru/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 15
Published Date 1997-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ryuko, Kanji/ Takahashi, Kentaro/ Miyazaki, Kohji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF