Attribute Natural Science
Author Funaki, Kenji/ Kizuki, Keita/
Journal Title 島根大学教育学部紀要
Volume 43
Published Date 2009-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Iwata, Koji/ Kawaji, Sumito/ Ikeyama, Keigo/ Sasa, Sumio/ Hayashi, Takanori/ Hara, Taketaka/ Hirokane, Shiho/ Fukuma, Toshiyuki/ Funaki, Kenji/ Morooka, Ryosuke/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 8
Published Date 2009-06-05
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Natural Science
Author Funaki, Kenji/ Tamura, Motoki/
Journal Title 島根大学教育学部紀要
Volume 41
Published Date 2007-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Natural Science
Author Funaki, Kenji/ Miyashita, Kenta/
Journal Title 島根大学教育学部紀要
Volume 40
Published Date 2006-12-22
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Natural Science
Author Funaki, Kenji/ Tamura, Motoki/
Journal Title 島根大学教育学部紀要
Volume 39
Published Date 2006-02
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Funaki, Kenji/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Natural science
Volume 35
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper