Attribute Case Report
Author Sultana Jannatul Ferdoush Jerin/ Kimura, Kaori/ Fujihara, Junko/ ahman Mamunur/ Gong Ao/ HASHIOKA, Sadayuki/ 堀 睦/ 長谷川 正紀/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 3
Published Date 2020-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Fujihara, Junko/ Yasuda, Toshihiro/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Hasegawa, Masanori/ Kurata, Satsuki/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 34
Issue 2
Published Date 2017-12-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara , Junko/ Ueki, Misuzu/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Iida, Reiko/ Takeshita, Haruo/ Yasuda, Toshihiro/
Journal Title Immunological investigations
Volume 45
Issue 5
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original article
Author Tongu, Miki/ Hashimoto, Hideki/ Yamada, Takaya/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Yasuda Toshihiro/ Akiyoshi, Hideo/ Fujita, Yasuhisa/ Takeshita, Haruo/ Fujihara, Junko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kimura-Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/ Yasuda Toshihiro/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kimura, Kaori/ Fujihara, Junko/ Yasuda, Toshihiro/ Takatsuka, Hisakazu/ Takayama, Koji/ Muro, Tomonori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Fujihara, Junko/ Moritani, Tamami/ Tongu, Miki/ Yamada, Takaya/ Tabuchi, Mari/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Takeshita, Haruo/ Takatsuka, Hisakazu/ Fujii, Yoshimi/ Hsiao-Chi, Chung/ Muro, Tomonori/ Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takatsuka, Hisakazu/ Fujihara, Junko/ Xue, Yuing/ Imamura, Shinji/ Takayama, Koji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 23
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Junko/ Hieda, Yoko/ Takayama, Koji/ Xue, Yuing/ Nakagami, Norihito/ Imamura, Shinji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF