Author Nishimura, Takuya/ Furuyama, Tomotaka/ Miyazaki, Masaru/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Applied Physics Letters
Volume 103
Issue 22
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuta, Shinsei/ Iyota, Masatoshi/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Thin Solid Films
Volume 520
Issue 17
Published Date 2012-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Kawami, Ayana/ Tanaka, Senku/ Morito, Shigekazu/ Sasai, Ryo/ Ikeue, Takahisa/ Fujita, Yasuhisa/ Handa, Makoto/
Journal Title Chemical Physics Letters
Volume 501
Published Date 2011-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ishihara, Hiroaki/ Kusagaya, Toyotsugu/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 49
Issue 8R
Published Date 2010-08-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Ikeue, Takahisa/ Karino, Kazuhiro/ Ohno, Takatsugu/ Tanaka, Senku/ Shiratori, Hideo/ Morito, Shigekazu/ Fujita, Yasuhisa/ Handa, Makoto/
Journal Title Chemical Physics Letters
Volume 474
Published Date 2009-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Fujita, Yasuhisa/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Journal of Applied Physics
Volume 106
Issue 6
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 47
Issue 2R
Published Date 2008-02-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Mada, Shin-ichiro/ Inoue, Ayumi/ Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 46
Issue 11
Published Date 2007-11-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Nakamura, Makoto/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Synthetic Metals
Volume 156
Published Date 2006-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nonomura, Makoto/ Hiromitsu, Ichiro/ Tanaka, Senku/
Journal Title Applied Physics Letters
Volume 88
Issue 4
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Kinugawa, Genki/
Journal Title Synthetic Metals
Volume 153
Published Date 2005-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Kinugawa, Genki/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 44
Issue 1A
Published Date 2005-01-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ito, Takashi/ Hirasawa, Teruhiko/ Notsu, Yukio/ Takeuchi, Jun/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 23
Published Date 1989-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper