Author Hashimoto, Michio/ Matsuzaki, kentaro/ Kato, Setsushi/ Shahdat Hossain/ Ohno, Miho/ Shido, Osamu/
Journal Title Foods
Volume 9
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miwa, Koji/ Hashimoto, Michio/ Shahdat Hossain/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Advances in Alzheimer's Disease
Volume 2
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kagohashi, Yukiko/ Abiru, Norio/ Kobayashi, Masakazu/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/ Otani, Hiroki/
Journal Title Congenital Anomalies
Volume 50
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ 井上 貴之/ Abdullah Al Mamun/ Tanabe, Yoko/ Iwamoto, Ryo/ Arita, Makoto/ Tsuchikura, Satoru/ Shido, Osamu/
Journal Title Molecules
Volume 19
Issue 3
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsuzaki, kentaro/ Katakura, Masanori/ Sugimoto , Naotoshi/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title PLoS One
Volume 12
Issue 6
NII Type Journal Article
Author Yamashita, Shinji/ Kiko, Takehiro/ Fujiwara , Hironori/ Hashimoto, Michio/ Nakagawa, Kiyotaka/ Kinoshita, Mikio/ Furukawa, Katsutoshi/ Arai, Hiroyuki/ Miyazawa, Teruo/
Journal Title Journal of Alzheimer's disease : JAD
Volume 50
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Gamoh, Shuji/ Hashimoto, Michio/ Yanagimoto, Kenichi/ Katakura, Masanori/ Haque Md Abdul/ Shido, Osamu/
Journal Title Journal of Agricultural Science
Volume 3
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Md. S. Hossain/ Hashimoto, Michio/ Yamashita, Shinji/ Katakura, Masanori/ Tanabe, Yoko/ Fujiwara, Hironori/ Gamoh, Shuji/ Miyazawa, Teruo/ Arai, Noriyuki/ Shimada, Toshio/ Shido, Osamu/
Journal Title Alzheimer’s & Dementia
Volume 4
Issue 4S_8
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Okui, Toshiyuki/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids
Volume 85
Issue 3-4
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Review
Author Okuyama, Harumi/ Hashimoto, Michio/ Ito, Mikio/ Tokudome, Shinkan/ Shimano, Hitoshi/ Itakura, Hiroshige /
Journal Title Folia Pharmacologica Japonica
Volume 131
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Toko, Haruhiro/ Morita, Hiroyuki/ Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ Ko, Toshiyuki/ Bujo, Satoshi/ Adachi, Yusuke/ Ueda, Kazutaka/ Murakami, Haruka/ Ishizuka, Masato/ Guo, Jiaxi/ Zhao, Chunxia/ Fujiwara, Takayuki/ Hara, Hironori/ Takeda, Norifumi/ Takimoto, Eiki/ Shido, Osamu/ Harada, Mutsuo/ Komuro, Issei/
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-9-23
NII Type Journal Article
Author Hashimoto, Michio/ Tanabe, Yoko/ Shahdat Hossain/ Matsuzaki, kentaro/ Ohno, Miho/ Kato , Setsushi/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Molecules
Volume 25
Issue 9
Published Date 2020-4-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ichinose, Takashi/ Kato, Masaharu/ Matsuzaki, kentaro/ Tanabe, Yoko/ Tachibana, Nobuhiko/ Morikawa, Miwako/ Kato, Setsushi/ Ohata, Shuuzo/ Ohno, Miho/ Wakatsuki, Harumi/ Shahdat Hossain/ Shido, Osamu/ Hashimoto, Michio/
Journal Title Journal of Functional Foods
Volume 74
Published Date 2020-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Shahdat Hossain/ Jakir Hussain/ Sujan Bhowmick/ Marzan Sarkar/ Mafroz Basunia/ Abdullah Al Mamun/ Tanabe, Yoko/ Matsuzaki, kentaro/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title Biological Trace Element Research
Volume 195
Published Date 2019-8-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Rafiad Islam/ Matsuzaki, kentaro/ Sumiyoshi , Eri/ Md Emon Hossain/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Sugimoto , Naotoshi/ Shido, Osamu/
Journal Title Nutrients
Volume 11
Issue 4
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inoue, Takayuki/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shahdat Hossain/ Matsuzaki, kentaro/ Shido, Osamu/
Journal Title Food & nutrition research
Volume 63
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hashimoto, Michio/ Shahdat Hossain/ Katakura, Masanori/ Abdullah Al Mamun/ Shido, Osamu/
Journal Title Molecules
Volume 23
Issue 2
Published Date 2018-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsuzaki, kentaro/ Sugimoto, Naotoshi/ Katakura, Masanori/ Sumiyoshi, Eri/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title FEBS Open Bio
Volume 8
Issue 1
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haque, Md. Ahsanul/ Abdullah Mohammed, Sheikh/ Abdullah Al, Mamun/ Yano, Shozo/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/ NAGAI, Atsushi/
Journal Title Current Alzheimer Research
Volume 15
Issue 14
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamashita, Shinji/ Hashimoto, Michio/ Abdul Md Haque/ Nakagawa, Kiyotaka/ Kinoshita, Mikio/ Shido, Osamu/ Miyazawa, Teruo/
Journal Title Lipids
Volume 52
Issue 7
Published Date 2017-5-27
NII Type Journal Article
Format PDF