Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Jiang, Rishun/ Nakao, Tetsuya/ Nishino, Yoshihiko/ Tanaka, Chiaki/
Journal Title 島根大学総合理工学部紀要. シリーズA
Volume 30
Published Date 1997-03-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishino, Yoshihiko/ Bairinji, Mikikazu/ Tanikawa, Mitsuru/ Takahashi, Akira/ Nakao, Tetsuya/ Tanaka, Chiaki/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 26
Published Date 1992-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishino, Yoshihiko/ Nakao, Tetsuya/ Tanaka, Chiaki/ Takahashi, Akira/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 25
Published Date 1991-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahashi, Akira/ Tanaka, Chiaki/ Nakao, Tetsuya/ Nishino, Yoshihiko/ Zhao, Chunrui/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 24
Published Date 1990-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Chiaki/ Nakao, Tetsuya/ Takahashi, Akira/ Nishino, Yoshihiko/ Zhao, Chunrui/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 24
Published Date 1990-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper