Attribute Original Article
Author Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ [Nariai, Keiko]/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ [Sakuno, Yoshie]/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author [Nishikori, Kanako]/ Nakatani, Hisae/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ Muramatsu, Keiko/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ Kato, Noriko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakatani, Hisae/ Ueoka, Sumiko/ Suzuki, Makiko/ Abe, Tomiko/ Oguni, Toyoko/ Yoshioka, Michiko/ Kobayashi, Shotai/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 27
Published Date 2005-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakatani, Hisae/ Kobara, Minori/ Kajino, Tomoko/ Yokota, Hidee/ Kishimoto, Kathiyo/ Hamaura, Fumiko/ Nakai, Kiyomi/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 26
Published Date 2003-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakatani, Hisae/ Mitsuoka, Setsuko/ Osada, Kyoko/ Abe, Yoshie/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 25
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakatani, Hisae/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 24
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper