Author Sumida, Yoshio/ Yoneda, Masashi/ Toyoda, Hidenori/ Yasuda, Satoshi/ Tada, Toshifumi/ Hayashi, Hideki/ Nishigaki, Yoichi/ Suzuki, Yusuke/ Naiki, Takafumi/ Morishita, Asahiro/ Tobita, Hiroshi/ Sato , Shuichi/ Kawabe, Naoto/ Fukunishi , Shinya/ Ikegami, Tadashi/ Kessoku, Takaomi/ Ogawa, Yuji/ Honda, Yasushi/ Nakahara, Takashi/ Munekage, Kensuke/ Ochi , Tsunehiro/ Sawada, Koji/ Takahashi, Atsushi/ Arai Taeang/ Kogiso, Tomomi/ Kimoto, Satoshi/ Tomita, Kengo/ Notsumata, Kazuo/ Nonaka, Michihiro/ Kawata, Kazuhito/ Takami, Taro/ Kumada , Takashi/ Tomita, Eiichi/ Okanoue, Takeshi/ Nakajima, Atsushi/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 21
Issue 14
Published Date 2020-07
NII Type Journal Article
Author Okamoto, Kinya/ Koda, Masahiko/ Okamoto, Toshiaki/ Onoyama, Takumi/ Miyoshi , Kenichi/ Kishina, Manabu/ Matono, Tomomitsu/ Kato, Jun/ Tokunaga, Shiho/ Sugihara, Takaaki/ Hiramatsu, Akira/ Hyogo, Hideyuki/ Tobita, Hiroshi/ Sato, Shuichi/ Kawanaka, Miwa/ Hara, Yuichi/ Hino, Keisuke/ Chayama, Kazuaki/ Murawaki, Yoshikazu/ Isomoto, Hajime/
Journal Title PLOS ONE
Volume 15
Issue 2
Published Date 2020-02-27
NII Type Journal Article
Author Akihiko, Oka/ Ishihara Shunji/ Mikami Hironobu/ SONOYAMA, Hiroki/ MISHIRO, Tsuyoshi/ Tobita, Hiroshi/ KAWASHIMA, Kosaku/ Miyake Tatsuya/ Ishimura, Norihisa/ Furuta Kenji/ Kinoshita, Yoshikazu/ Nishina, Masayoshi/
Journal Title INTERNAL MEDICINE
Volume 58
Issue 17
Published Date 2019
NII Type Journal Article
File 島根大学審査学位論文要旨(k625)/ 論文審査の結果の要旨(k625)/
Author Saitoh, Tsukasa/ Sato, Shuichi/ YAZAKI, Tomotaka/ Tobita, Hiroshi/ Miyake, Miyake/ Ishihara, Shunji/ KATSUBE, Takashi/ Kitagaki, Hajime/ Kinoshita, Yoshikazu/
NII Type Thesis or Dissertation
Diploma Number 甲第625号
Granted Date 2018-04-04
Degree Name 博士(医学)
Granted Year 2018
Attribute Research report
Author Yata, Risako/ Hirai, Junko/ Nobata, Akiko/ Sato, Emi/ Notsu, Yoshitomo/ Endo, Shinichi/ Omura, Kenji/ Inoue, Mika/ Kageyama, Mihoko/ MAKABE, Fumiyoshi / HARA, Yuki / Tobita, Hiroshi/ Fukuda, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Yano, Shozo/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tobita, Hiroshi/ Sato Shuichi/ Miyake Tatsuya/ ISHIHARA, Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL
Volume 87
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Author Sato Shuichi/ Miyake Tatsuya/ KATAOKA, Masatoshi/ Isoda Kazuki/ YAZAKI, Tomotaka/ Tobita, Hiroshi/ Ishimura, Norihisa/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title INTERNAL MEDICINE
Volume 56
Issue 21
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Attribute case report
Author Saitoh, Tsukasa/ Sato, Shuichi/ Okuyama Keisuke/ Hanaoka Takuya/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Fujii Toshiyuki/ Kawabata, Yasunari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original articles
Author 清村 志乃/ [Furuta, Kenji]/ Inoue Junji/ Takafumi/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishimura, Norihisa/ Sato, Shuichi/ Amano, Yuji/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 1
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF