Author Takeno, Ayumu/ Kanazawa, Ippei/ Notsu, Masakazu/ Tanaka, Ken-ichiro/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title American journal of physiology. Endocrinology and metabolism
Volume 314
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author OTANI, Hazuki/ Notsu, Masakazu/ KOIKE, Sayo/ Morita, Miwa/ Yamamoto, Masahiro/ Yamauchi, Mika/ Fuchiwaki, Takafumi/ Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Kawauchi, Hideyuki/ IWAHASHI, Teruaki/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Thyroid Research
Volume 11
Issue 4
Published Date 2018-5-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kanazawa, Ippei/ Takeno, Ayumu/ Tanaka, Ken-ichiro/ Notsu, Masakazu/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Endocrinology
Volume 159
Issue 2
Published Date 2018-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author MIYAKE, Hitomi/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Calcified Tissue International
Volume 102
Issue 1
Published Date 2018-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Notsu, Masakazu/ Kanazawa, Ippei/ Takeno, Ayumu/ Yokomoto-Umakoshi, Maki/ Tanaka, Ken-ichiro/ Yamaguchi, Toru/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Calcified Tissue International
Volume 100
Issue 4
Published Date 2017-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Notsu, Masakazu/ Yamauchi, Mika/ Yamamoto, Masahiro/ Nawata, Kiyoko/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volume 104
Issue 4
Published Date 2017-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Original article
Author Mataga, Kentaro/ Yano, Shozo/ Aoki, Akihiko/ Himeno, Yasutoshi/ Shigeno, Kazushi/ Suzuki, Keiko/ Sugimoto, Toshitugu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 33
Issue 2
Published Date 2017-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Miyake, Hitomi/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Internal medicine
Volume 56
Issue 3
Published Date 2017-02-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Review
Author Yamamoto, Masahiro/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Current osteoporosis reports
Volume 14
Issue 6
Published Date 2016-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tanaka, Ken-ichiro / Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Diabetes research and clinical practice
Volume 122
Published Date 2016-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takeno, Ayumu/ Yamamoto, Masahiro/ Notsu, Masakazu/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title BMC endocrine disorders
Volume 16
Issue 1
Published Date 2016-11-24
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyake, Hitomi/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Endocrine journal
Volume 63
Issue 9
Published Date 2016-09-30
NII Type Journal Article
Author Tanaka, Sayuri/ Kanazawa, Ippei/ Notsu, Masakazu/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Diabetes research and clinical practice
Volume 116
Published Date 2016-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tanaka, Ken-ichiro/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Experimental and clinical endocrinology & diabetes
Volume 124
Issue 3
Published Date 2016-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Notsu, Masakazu/ Kanazawa, Ippei/ Tanaka, Sayuri/ Yamaguchi, Toru/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Clinical endocrinology
Volume 84
Issue 3
Published Date 2016-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takeno, Ayumu/ Kanazawa, Ippei/ Tanaka, Ken-ichiro/ Notsu, Masakazu/ Yokomoto-Umakoshi, Maki/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Endocrine journal
Volume 63
Issue 4
Published Date 2016-02-03
NII Type Journal Article
Author Yokomoto-Umakosh, Maki/ Kanazawa, Ippei/ Takeno, Ayumu/ Tanaka, Ken-ichiro/ Notsu, Masakazu/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Biochemical and biophysical research communications
Volume 469
Issue 4
Published Date 2016-01-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kiyohara, Nobuaki/ Yamamoto, Masahiro/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title PLoS One
Volume 10
Issue 12
Published Date 2015-12
NII Type Journal Article
Author Nakata, Noriko/ Yamamoto, Masahiro/ Nawata, Kiyoko/ Notsu, Masakazu/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Folia endocrinologica Japonica
Volume 92
Issue Suppl.Update
Published Date 2015-11
NII Type Conference Paper
Author Tanaka, Ken-ichiro/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research
Volume 97
Issue 4
Published Date 2015-10
NII Type Journal Article
Format PDF