Attribute Original article
Author Mataga, Kentaro/ Yano, Shozo/ Aoki, Akihiko/ Himeno, Yasutoshi/ Shigeno, Kazushi/ Suzuki, Keiko/ Sugimoto, Toshitugu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 33
Issue 2
Published Date 2017-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Uchida, Nobue/ Moriyama, Masahiro/ Kawaguchi, Atsuya/ Notani, Masafumi/ Yokokawa, Masaki/ Ikeda, Shin/ Kitagaki, Hajime/ Shigeno, Kazushi/ Sumura, Masahiro/ Igawa, Mikio/ Miyahara, Yoshinori/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shigeno, Kazushi/ Urakami, Shinji/ Yoneda, Tatsuaki/ Kishi, Hirofumi/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF