Author Okazaki, Kosuke/ Kato, Hiroaki/ Iida, Tetsushi/ Shinmyozu, Kaori/ Nakayama, Jun-ichi/ Murakami, Yota/ Urano, Takeshi/
Journal Title Epigenetics & Chromatin
Volume 11
Issue 1
Published Date 2018-6-4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke / Urano, Takeshi/
Journal Title Current Genetics
Published Date 2018-07-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kajitani, Takuya/ Kato, Hiroaki/ Chikashige, Yuji/ Tsutsumi, Chihiro/ Hiraoka, Yasushi/ Kimura, Hiroshi/ Ohkawa, Yasuyuki/ Obuse, Chikashi/ Hermand, Damien/ Murakami, Yota/
Journal Title Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume 114
Published Date 2017-12-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fuse, Tomohiro/ Katsumata, Koji/ Morohoshi, Koya/ Mukai, Yukio/ Ichikawa, Yuichi/ Kurumizaka, Hitoshi/ Yanagida, Akio/ Urano, Takeshi/ Kato, Hiroaki/ Shimizu, Mitsuhiro/
Journal Title PLoS One
Volume 12
Issue 10
Published Date 2017-10-26
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tatsumi, Kasumi/ SAKASHITA, Gyosuke/ Nariai, Yuko/ Okazaki, Kosuke/ Kato, Hiroaki/ 尾林 栄治/ Yoshida, Hisashi/ Sugiyama, Kanako/ Park, Sam-Yong/ Sekine, Joji/ Urano, Takeshi/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 7
Published Date 2017-03-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Suzuki, Shota / Kato, Hiroaki/ Suzuki, Yutaka/ Chikashige, Yuji/ Hiraoka, Yasushi/ Hiraoka, Yasushi/ Kimura, Hiroshi/ Nagao, Koji/ Obuse, Chikashi/ Takahata, Shinya/ Murakami, Yota/
Journal Title Nucleic acids research
Volume 44
Published Date 2016-01-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke/ Urano, Takeshi/
Journal Title Epigenetics
Volume 8
Issue 12
Published Date 2013-12-01
NII Type Journal Article
Author Kato, Hiroaki/ Kira, Shintaro/ Kawamukai, Makoto/
Journal Title PLoS One
Volume 8
Issue 11
Published Date 2013-11-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Oya, Eriko / Kato, Hiroaki/ Chikashige, Yuji / Tsutsumi, Chihiro / Hiraoka, Yasushi/ Murakami , Yota/
Journal Title PLoS genetics
Volume 9
Issue 8
Published Date 2013-08-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke/ Iida, Tetsushi/ Nakayama, Jun-ichi/ Murakami, Yota/ Urano, Takeshi/
Journal Title Scientific Reports
Volume 3
Published Date 2013-07-15
NII Type Journal Article
Format PDF