Author Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ HIYOSHI, Mineyoshi/ MIURA, Mikiko/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title PloS one
Volume 14
Issue 3
Published Date 2019-05-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Osago, Harumi/ MIURA, Mikiko/ Hamasaki, Yoshifumi/ Hara, Nobumasa/ HIYOSHI, Mineyoshi/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Analytical Biochemistry
Volume 548
Published Date 2018-3-2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Osago, Harumi/ Shibata, Tomoko/ Hara, Nobumasa/ KUWATA, Suguru/ KONO, Michihaya/ Uchio, Yuji/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Analytical biochemistry
Issue 467
Published Date 2014-12-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Yamada, Kazuo/ Shibata Tomoko / Osago, Harumi/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title PLoS One
Volume 6
Issue 8
Published Date 2011-08-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Yamada, Kazuo/ SHIBATA, Tomoko/ Osago, Harumi/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title PLoS ONE
Volume 6
Issue 8
Published Date 2011-08-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Osago, Harumi/ Yamada, Kazuo/ Shibata, Tomoko/ Yoshino, Ken-ichi/ Hara, Nobumasa/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Analytical Biochemistry
Volume 393
Issue 2
Published Date 2009-10-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Yamada, Kazuo/ Osago, Harumi/ Hashimoto, Tatsuya/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title The Journal of Biological Chemistry
Volume 282
Issue 34
Published Date 2007
NII Type Journal Article
Attribute Original article
Author Yamada, Kazuo/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shingu, Takashi/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Terashima, Masaharu/ Yamada, Kazuo/ Yamasaki, Toshiki/ Moritake, Kouzo/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF