Attribute Original article
Author Okada, Taiji/ Kitai, Takeshi/ ITO, Shimpei/ SATO, Hirotomo/ Endo, Akihiro/ YOSHITOMI, Hiroyuki/ Tanabe, kazuaki/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 35
Issue 1
Published Date 2018-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author TUMENBAYAR Maidar/ Watanabe Nobuhide/ Sugamori, Takashi/ Yamaguchi Kazuto/ Okada, Taiji/ Nakamura, Taku/ Ito Shinpei/ Adachi, Tomoko/ Nakashima, Ryuma/ Endo, Akihiro/ Takahashi, Nobuyuki/ Yoshitomi, Hiroyuki/ Tanabe, kazuaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 2
Published Date 2015-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF