Attribute Original Article
Author Eto, Tsuyoshi/ Omori, Masumi/ [Sanpei, Mari]/ Sato, Mikiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Omori, Masumi/ Osada, Kyoko/ Fukuma, Miki/ Hirono, Sachiko/ [Moriyama, Mika]/ Eto, Tsuyoshi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Eto, Tsuyoshi/ Osada, Kyoko/ Omori, Masumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Omori, Masumi/ Yata, Akiko/ Sampei, Mari/ Adachi, Kiyoichi/ Hira, Shizuyo/ Matsuura, Shiho/ Eto, Tsuyoshi/ Sumikawa, Masuko/ Moriyama, Mika/ Yamaguchi, Michiko/ Kimura, Shinji/ Sato, Mikiko/ Masuhara, Kiyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF