Attribute Research Papers
Author Ino, Masatoshi/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 26
Published Date 2021-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research Papers
Author Gondo, Yuri/ Kamada, Ibuki/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 25
Published Date 2020-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Md. Raihan Talukder/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title Horticultural Science
Volume 47
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Attribute Research Papers
Author MORIGUCHI, Yoshiya/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 24
Published Date 2019-11-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ishihara Atsushi/ Ando Kana/ Yoshioka Anna/ Murata Koichi/ Kokubo Yu/ Morimoto Noriko/ Ube Naoki/ Yabuta Yukinori/ Ueno, Makoto/ Tebayashi Shin-ichi/ Ueno Kotomi/ Osaxi-Oka Kumiko/
Journal Title JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE
Volume 44
Issue 1-2
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Author GANPHUNG, Rattrikorn/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 23
Published Date 2018-7-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Asaduzzaman Md./ Talukder Md. Raihan/ Tanaka, Hideyuki/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban Takuya/ Asao, Toshiki/
Journal Title FRONTIERS IN PLANT SCIENCE
Volume 9
Published Date 2018-09-19
NII Type Journal Article
Author Md. Asaduzzaman/ Md. Raihan Talukder/ Tanaka, Hideyuki/ Ueno, Makoto/ Mikiko Kawaguchi/ Yano, Shozo/ Takuya Ban/ Asao, Toshiki/
Journal Title Frontiers in Plant Science
Volume 9
Published Date 2018-09-19
NII Type Journal Article
Author Ishihara Atsushi/ Goto Noriko/ Kikkawa Misa/ Ube Naoki/ Ushijima Shuji/ Ueno, Makoto/ Ueno Kotomi/ Osaki-Oka Kumiko/
Journal Title JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE
Volume 43
Issue 1-2
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Author TAMURA, Tomoko/ Uchida, Kazuyoshi/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Khin San Dar Ko/ THIDA, Lin/ TAMURA, Tomoko/ UCHIDA, Kazuyoshi/ KIHARA, Junichi/ UENO, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi, Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban, Takuya/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title The Horticulture Journal
Volume 86
Issue 1
Published Date 2017-01-31
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Lemtukei Daniel/ Tamura, Tomoko/ NGUYEN THI Quyet/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 21
Published Date 2016-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NGUYEN THI Quyet/ Lemtukei Daniel/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 21
Published Date 2016-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi, Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban, Takuya/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title The Horticulture Journal : Advance Publication
Volume MI-113
Published Date 2016-04-23
NII Type Journal Article
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Nguyen, Thi Quyet/ Ueda, Kana/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Advances in Microbiology
Volume 5
Issue 10
Published Date 2015-09-09
NII Type Journal Article
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Asao, Toshiki/ Md. Asaduzzaman/ Md. Fuad Mondal/ Tokura, Mayumi / Adachi, Fumihiko/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi, Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban, Takuya/
Journal Title Scientia Horticulturae
Volume 164
Published Date 2013-12-17
NII Type Journal Article
Format PDF