Attribute Case report
Author NOSO, Yoshihiro/ TAKEICHI, Nobuo/ KIJIMA, Tsunetaka/ YANAGISAWA, Yuko/ USHIYAMA, Motomi/ SAWADA, Takashi/ OISHI TANAKA, Yumiko/ EGUCHI, Nobuko/ NISHIO, Masamichi/ OISHI, Mitsunobu/ Ishibashi, Yutaka/ INOUE, Ken/ HOSHI, Masaharu/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 1
Published Date 2020-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Maruhashi, Tatsuya/ Kajikawa, Masato/ Kishimoto, Shinji/ Hashimoto, Haruki/ Takaeko, Yuji/ Yamaji, Takayuki/ Harada, Takahiro/ Han Yiming/ Aibara, Yoshiki/ Mohamad Yusoff Farina/ Hidaka, Takayuki/ Kihara, Yasuki/ Chayama, Kazuaki/ Nakashima, Ayumu/ Goto, Chikara/ Tomiyama, Hirofumi/ Takase, Bonpei/ Kohro, Takahide/ Suzuki, Toru/ Ishizu, Tomoko/ Ueda, Shinichiro/ Yamazaki, Tsutomu/ Furumoto, Tomoo/ Kario, Kazuomi/ Inoue, Teruo/ Koba, Shinji/ Watanabe, Kentaro/ Takemoto, Yasuhiko/ Hano, Takuzo/ Sata, Masataka/ Ishibashi, Yutaka/ Node, Koichi/ Maemura, Koji/ Ohya, Yusuke/ Furukawa, Taiji/ Ito, Hiroshi/ Ikeda, Hisao/ Yamashina, Akira/ Higashi, Yukihito/
Journal Title JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
Volume 9
Issue 2
Published Date 2020-01-21
NII Type Journal Article
Author Tomiyama, Hirofumi/ Ohkuma, Toshiaki/ Ninomiya, Toshiharu/ Nakano, Hiroki/ Matsumoto, Chisa/ Avolio, Alberto/ Kohro, Takahide/ Higashi, Yukihito/ Maruhashi, Tatsuya/ Takase, Bonpei/ Suzuki, Toru/ Ishizu, Tomoko/ Ueda, Shinichiro/ Yamazaki, Tsutomu/ Furumoto, Tomoo/ Kario, Kazuomi/ Inoue, Teruo/ Koba, Shinji/ Takemoto, Yasuhiko/ Hano, Takuzo/ Sata, Masataka/ Ishibashi, Yutaka/ Node, Koichi/ Maemura, Koji/ Ohya, Yusuke/ Furukawa, Taiji/ Ito, Hiroshi/ Chikamori , Taishiro/ Yamashina, Akira/
Journal Title JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
Volume 8
Issue 24
Published Date 2019-12-17
NII Type Journal Article
Author KIJIMA, Tsunetaka/ AKAI, Kenju/ Matsushita Akira/ Hamano Tsuyoshi/ Onoda, Keiichi/ Yano, Shozo/ Nabika, Toru/ Ishibashi, Yutaka/ Kumakura, Shiyunichi/
Journal Title BMC FAMILY PRACTICE
Volume 19
Published Date 2018-11-28
NII Type Journal Article
Author KIJIMA, Tsunetaka/ AKAI, Kenju/ Nabika, Toru/ TANIGUCHI, Eisaku/ Matsushita, Akira/ Ishibashi, Yutaka/
Published Date 2018-10-03
NII Type Thesis or Dissertation
Author Maruhashi Tatsuya/ Soga Junko/ Fujimura Noritaka/ Idei Naomi/ Mikami Shinsuke/ Iwamoto Yumiko/ Iwamoto Akimichi/ Kajikawa Masato/ Matsumoto Takeshi/ Oda Nozomu/ Kishimoto Shinji/ Matsui Shogo/ Hashimoto Haruki/ Aibara Yoshiki/ Yusoff Farina Mohamad/ Hidaka Takayuki/ Kihara Yasuki/ Chayama Kazuaki/ Noma Kensuke/ Nakashima Ayumu/ Goto Chikara/ Tomiyama Hirofumi/ Takase Bonpei/ Kohro Takahide/ Suzuki Toru/ Ishizu Tomoko/ Ueda Shinichiro/ Yamazaki Tsutomu/ Furumoto Tomoo/ Kario Kazuomi/ Inoue Teruo/ Koba Shinji/ Watanabe Kentaro/ Takemoto Yasuhiko/ Hano Takuzo/ Sata Masataka/ Ishibashi, Yutaka/ Node Koichi/ Maemura Koji/ Ohya Yusuke/ Furukawa Taiji/ Ito Hiroshi/ Ikeda Hisao/ Yamashina Akira/ Higashi Yukihito/
Journal Title JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
Volume 7
Issue 14
Published Date 2018-07-17
NII Type Journal Article
Attribute Research report
Author Kijima, Tsunetaka/ Hidaka, Misae/ TAKAHASHI, Satoshi / FUJIHARA, Kazushige/ FUJIHARA, Yuko / Hara, Sachiko/ Ishibashi, Yutaka/ Taniguchi, Eisaku/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tomiyama Hirofumi/ Kohro Takahide/ Higashi Yukihito/ Takase Bonpei/ Suzuki Toru/ Ishizu Tomoko/ Ueda Shinichiro/ Yamazaki Tsutomu/ Furumoto Tomoo/ Kario Kazuomi/ Inoue Teruo/ Koba Shinji/ Watanabe Kentaro/ Takemoto Yasuhiko/ Hano Takuzo/ Sata Masataka/ Ishibashi, Yutaka/ Node Koichi/ Maemura Koji/ Ohya Yusuke/ Furukawa Taiji/ Ito Hiroshi/ Ikeda Hisao/ Yamashina Akira/
Journal Title ATHEROSCLEROSIS
Volume 242
Issue 2
Published Date 2015-10
NII Type Journal Article
Attribute original article
Author Okada, Yusuke/ Mizumoto, Kazuo/ Nishihira Morito/ Ishibashi, Yutaka/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Morita, Miwa/ Yano, Shozo/ Ishibashi, Yutaka/ Nakata, Noriko/ Kurioka, Soichi/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Biomarkers
Volume 19
Issue 6
Published Date 2014-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takahashi, Nobuyuki/ Ishibashi, Yutaka/ Shimada, Toshio/ Murakami, Yo/ Asanuma, Toshihiko/ Katoh, Harumi/ Sano, Kazuya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ishibashi, Yutaka/ Ikuma, Isao/ Sano, Kazuya/ Hatano, Jun/ Tsukihashi, Hironori/ Tanabe, kazuaki/ Umeno, Tetsuhiro/ Murakami, Rinji/ Murakami, Yo/ Shimada, Toshio/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakazawa, Yoshio/ Ishibashi, Yutaka/ Matsuno, Yoshio/ Toda, Hirotoshi/ Yoshigane, Hideki/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/ Harada, Takayuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakazawa, Yoshio/ Ishibashi, Yutaka/ Nihei, Toyo/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/ Yamori, Yukio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 10
Issue 2
Published Date 1986-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ishibashi, Yutaka/ Moriyama, Katsutoshi/ Morioka, Shigefumi/ Matsuno, Yoshio/ Nakazawa, Yoshio/ Nihei, Toyo/ Yamauchi, Yasutaka/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 9
Issue 2
Published Date 1986-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF