Author Liang Shanshan/ Takahashi Hidehisa/ Hirose Tetsuro/ Kuramitsu Yasuhiro/ Hatakeyama Shigetsugu/ YOSHIYAMA, Hironori/ Wang Ruoyu/ Hamada Jun-Ichi/ IIZASA, Hisashi/
Journal Title CANCER GENOMICS & PROTEOMICS
Volume 17
Issue 4
Published Date 2020-07-08
NII Type Journal Article
Author Kartika Andy Visi/ IIZASA, Hisashi/ Ding Dan/ KANEHIRO, Yuichi/ Tajima, Shinji/ KAJI, Shunsuke/ Yanai, Hideo/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title MICROORGANISMS
Volume 8
Issue 6
Published Date 2020-06
NII Type Journal Article
Author IIZASA, Hisashi/ Kim Hyoji/ Kartika Andy Visi/ KANEHIRO, Yuichi/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title FRONTIERS IN IMMUNOLOGY
Volume 11
Published Date 2020-04-3
NII Type Journal Article
Author IIZASA, Hisashi/ Kim Hyoji/ Kartika Andy Visi/ KANEHIRO, Yuichi/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title FRONTIERS IN IMMUNOLOGY
Volume 11
Published Date 2020-03-3
NII Type Journal Article
Author YOSHIYAMA, Hironori/ Ueda, Keiji/ Komano, Jun/ IIZASA, Hisashi/
Journal Title JOURNAL OF ONCOLOGY
Volume 2020
Published Date 2020-03-16
NII Type Journal Article
Attribute Review
Author MUCHTAR, Amrizal/ KARTIKA, Visi/ DAN, Ding/ KANG, Yuting/ Nagoshi, Kiwamu/ KANEHIRO, Yuichi/ IIZASA, Hisashi/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 1
Published Date 2020-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Heawchaiyaphum Chukkris/ IIZASA, Hisashi/ Ekalaksananan Tipaya/ Burassakarn Ati/ Kiyono Tohru/ KANEHIRO, Yuichi/ YOSHIYAMA, Hironori/ Pientong Chamsai/
Journal Title MICROORGANISMS
Volume 8
Issue 3
Published Date 2020-03
NII Type Journal Article
Author Liu Guangyan/ Ma Xiancai/ Wang Zhe/ Wakae, Kousho/ Yuan Yaochang/ He Zhangping/ YOSHIYAMA, Hironori/ IIZASA, Hisashi/ Zhang Hui/ Matsuda, Mami/ Sugiyama, Ryuichi/ Yuan Zhiyu/ Muramatsu, Masamichi/ Li Linghua/
Journal Title JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume 294
Issue 38
Published Date 2019-09-20
NII Type Journal Article
Author Yanai, Hideo/ IIZASA, Hisashi/ Chihara, Daisuke/ Murakami, Tomoyuki/ Nishikawa, Jun/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title ENDOSCOPY INTERNATIONAL OPEN
Volume 7
Issue 4
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Author KANEHIRO, Yuichi/ Tomioka Haruaki/ Pieters Jean/ Tatano Yutaka/ Kim Hyoji/ IIZASA, Hisashi/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title FRONTIERS IN MICROBIOLOGY
Volume 9
Published Date 2018-07-12
NII Type Journal Article
Author Nishikawa Jun/ IIZASA, Hisashi/ YOSHIYAMA, Hironori/ Shimokuri Kanami/ Kobayashi Yuki/ Sasaki Sho/ Nakamura Munetaka/ Yanai Hideo/ Sakai Kohei/ Suehiro Yutaka/ Yamasaki Takahiro/ Sakaida Isao/
Journal Title CANCERS
Volume 10
Issue 6
Published Date 2018-06
NII Type Journal Article
Author Nishikawa Jun/ IIZASA, Hisashi/ YOSHIYAMA, Hironori/ Nakamura Munetaka/ Saito Mari/ Sasaki Sho/ Shimokuri Kanami/ Yanagihara Masashi/ Sakai Kouhei/ Suehiro Yutaka/ Yamasaki Takahiro/ Sakaida Isao/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 18
Issue 8
Published Date 2017-08
NII Type Journal Article
Author Kim Hyoji/ IIZASA, Hisashi/ KANEHIRO, Yuichi/ Fekadu Sintayehu/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title FRONTIERS IN MICROBIOLOGY
Volume 8
Published Date 2017-07-18
NII Type Journal Article
Author IIZASA, Hisashi/ ISHIHARA, Shunji/ Richardo Timmy/ Kanehiro Yuichi/ YOSHIYAMA, Hironori/
Journal Title WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
Volume 21
Issue 40
Published Date 2015-10-28
NII Type Journal Article
Author Kanda Teru/ Miyata Mamiko/ Kano Makoto/ Kondo Satoru/ Yoshizaki Tomokazu/ IIZASA, Hisashi/
Journal Title JOURNAL OF VIROLOGY
Volume 89
Issue 5
Published Date 2015-03
NII Type Journal Article
Author Nishikawa Jun/ YOSHIYAMA, Hironori/ IIZASA, Hisashi/ KANEHIRO, Yuichi/ Nakamura Munetaka/ Nishimura Junichi/ Saito Mari/ Okamoto Takeshi/ Sakai Kouhei/ Suehiro Yutaka/ Yamasaki Takahiro/ Oga Atsunori/ Yanai Hideo/ Sakaida Isao/
Journal Title CANCERS
Volume 6
Issue 4
Published Date 2014-12
NII Type Journal Article