Attribute Research Papers
Author Ito, Katsuhisa/ NAKAYAMA, Tomonori/ SHINOHARA, Fuyuki/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 25
Published Date 2020-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute シンポジウム記録
Author Oshima, Kenichi/ Uezono, Masatake/ Kataoka, Yoshimi/ Seki, Kohei/ Ito, Katsuhisa/
Journal Title 山陰研究
Volume 9別冊
Published Date 2017-03
NII Type Article
Format PDF
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Ichinohe, Toshiyoshi/ Ito, Katsuhisa/ Taniguchi, Kenji/ Yone, Yasumichi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ito, Katsuhisa/ Ishikawa, Azusa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 15
Published Date 2010-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Yone, Yasumichi/ Ozaki, Yoshinobu/ Kasai, Erika/ Yamashita, Tamon/ 杜 霊通/ Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Katayama, Hiroyuki/ Ito, Katsuhisa/ Kozu, Toshiaki/ Iguchi, Takashi/ Sakuno, Hirokazu/ Uchida, Osamu/
Journal Title 島根大学総合理工学部紀要. シリーズA
Volume 36
Published Date 2002-12-24
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ito, Katsuhisa/ Watanabe, Emi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 7
Published Date 2002-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 4
Published Date 1999-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 2
Published Date 1997-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Li, Xiaojin/ Ito, Katsuhisa/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 1
Published Date 1996-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Omori, Ken-ichi/ Fujii, Yoshio/ Ito, Katsuhisa/
Journal Title 山陰地域研究
Volume 10
Published Date 1994-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Omori, Ken-ichi/ Fujii, Yoshio/ Ito, Katsuhisa/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 26
Published Date 1992-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/ Omori, Ken-ichi/ Fujii, Yoshio/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 26
Published Date 1992-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 25
Published Date 1991-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 23
Published Date 1989-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 22
Published Date 1988-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Katsuhisa/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 22
Published Date 1988-12-21
NII Type Departmental Bulletin Paper