Author WATARI, Takashi/ Hirose, Masahiro/ Midlov Patrik/ Tokuda Yasuharu/ Kanda, Hideyuki/ Okayama Masanobu/ Yoshikawa Hiroo/ ONIGATA, Kazumichi/ Igawa, Mikio/
Journal Title JOURNAL OF GENERAL AND FAMILY MEDICINE
Volume 20
Issue 1
Published Date 2019-01
NII Type Journal Article
Author WATARI, Takashi/ Hirose, Masahiro/ Midlov Patrik/ Okayama Masanobu/ Yoshikawa Hiroo/ ONIGATA, Kazumichi/ Igawa, Mikio/
Journal Title JOURNAL OF GENERAL AND FAMILY MEDICINE
Volume 19
Issue 5
Published Date 2018-09
NII Type Journal Article
Author Hirose, Masahiro/ Nishimura, Nobuhiro/ Kumakura, Shiyunichi/ Telloyan, John Arthur/ Igawa, Mikio/ Fukuda, Haruhisa/ Imanaka, Yuichi/
Journal Title Journal of Hospital Administration
Volume 7
Issue 3
Published Date 2018-04-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original article
Author Nakabayashi, Narue/ Hirose, Masahiro/ Ishihara, Noriyuki/ Nishimura, Nobuhiro/ Kumakura, Shunichi/ Naora, Kohji/ Tajima, Yoshitsugu/ Yamaguchi, Shuhei/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 32
Issue 1
Published Date 2015-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Inoue, Shogo/ Hiraoka, Takeo/ Wake, Koji/ Sumura, Masahiro/ Honda, Satoshi/ Urakami, Shinji/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Uchida, Nobue/ Moriyama, Masahiro/ Kawaguchi, Atsuya/ Notani, Masafumi/ Yokokawa, Masaki/ Ikeda, Shin/ Kitagaki, Hajime/ Shigeno, Kazushi/ Sumura, Masahiro/ Igawa, Mikio/ Miyahara, Yoshinori/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shigeno, Kazushi/ Urakami, Shinji/ Yoneda, Tatsuaki/ Kishi, Hirofumi/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Honda, Satoshi/ Yoneda, Tatsuaki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Nakamoto, Takahisa/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Urakami, Shinji/ Shirakawa, Hiroki/ Yokogi, Hiroyuki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Matsubara, Akio/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Shinji, 99665240/ Shirakawa, Hiroki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF