Attribute Original Article
Author FUKUNAGA, Mai/ Ishimura, Norihisa/ Fukuyama, Chika/ Izumi, Daisuke/ Ishikawa, Nahoko/ ARAKI, Asuka/ Oka, Akihiko/ Mishiro, Tomoko/ ISHIHARA, Shunji/ Maruyama, Riruke/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Journal of Gastroenterology
Volume 53
Issue 2
Published Date 2017-4-7
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original articles
Author 清村 志乃/ [Furuta, Kenji]/ Inoue Junji/ Takafumi/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishimura, Norihisa/ Sato, Shuichi/ Amano, Yuji/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 1
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Omori, Masumi/ Yata, Akiko/ Sampei, Mari/ Adachi, Kiyoichi/ Hira, Shizuyo/ Matsuura, Shiho/ Eto, Tsuyoshi/ Sumikawa, Masuko/ Moriyama, Mika/ Yamaguchi, Michiko/ Kimura, Shinji/ Sato, Mikiko/ Masuhara, Kiyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Adachi, Kiyoichi/ Furuta, Kenji/ Aimi, Masahito/ Fukazawa, Kosuke/ Shimura, Shino/ Ohara, Shiyunji/ Morita, Terumi/ Moriyama, Mika/ Sumikawa, Masuko/ Sampei, Mari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Amano, Yuji/ Komazawa, Yoshinori/ Oose, Takayuki/ Miyaoka, Youichi/ Yuki, Takafumi/ Yoshino, Nagisa/ Ishimura, Norihisa/ Fujishiro, Hirofumi/ Kadowaki, Yasunori/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Katsube, Tomoko/ Adachi, Kiyoichi/ Amano, Kazutoshi/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Komazawa, Yoshinori/ Kawamura, Akira/ Fujishiro, Hirofumi/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Ishihara, Shunji/ Kazumori, Hideaki/ Kawashima, Kousaku/ Miyaoka, Youichi/ Kadowaki, Yasunori/ Sato, Hiroshi/ Rumi, Mohammad A.K./ Ortega Cava, Cesar F./ Adachi, Kiyoichi/ Fukuda, Ryo/ Shiozawa, Shunichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2001-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Adachi, Kiyoichi/ Fujishiro, Hirofumi/ Kawamura, Akira/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Katsube, Tomoko/ Chiba, Tsutomu/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fukumoto, Shiro/ Amano, Yuji/ Fukuda, Ryo/ Adachi, Kyoichi/ Gobara, Yoshiyuki/ Ashizawa, Nobuo/ Yoshida, Hiroshi/ Watanabe, Makoto/ Shimada, Yoshihiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 10
Issue 2
Published Date 1986-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF