Author Yasunori, ANDO/
Journal Title JITA((財)日本産業技術振興協会)ニュースレター
Issue 12
Published Date 200701
NII Type Article
Format PDF
Author Yasunori, ANDO/ 佐村 秀夫/ 原 正視/
Journal Title (財)日本産業技術振興協会、産業技術懇話会科学技術動向研究調査会
Published Date 2006-10-30
NII Type Technical Report
Format PDF
Author Yamane, Yoshiyuki/ Aso, Shigeru/ Sawaguchi, Seiichi/ Yasunori, ANDO/ Sakata, Kimio/
Journal Title 日本航空宇宙学会論文集
Volume 47
Issue 544
Published Date 1999-05
NII Type Journal Article
Author Aso, S./ Yamane, Y./ Umii, K./ Tokunaga, K./ Yasunori, Ando/ Sakata, K./
Journal Title American Institute of Aeronautics and Astronautics paper
Published Date 1997
NII Type Conference Paper
Format PDF
Author Endo, Yoshihiko/ Miyamae, Shigehiro/ Takano, Shin-ichi/ Yasunori, Ando/
Journal Title 石川島播磨技報
Volume 35
Issue 5
Published Date 1995-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Watanuki, Tadaharu/ Suzuki, Kojiro/ Kubota, Hirotoshi/ Mikami, Masato/ Sato, Junichi/ Fujimori, Toshiro/ Yasunori, Ando/
Journal Title 日本航空宇宙学会誌
Volume 42
Issue 487
Published Date 199408
NII Type Journal Article
Author Endo, Yoshihiko/ Miyamae, Shigehiro/ Yasunori, Ando/
Journal Title 石川島播磨技報
Volume 34
Issue 2
Published Date 199403
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamane, Yoshiyuki/ Yasunori, Ando/ Aso, Shigeru/ Tannou, Michiaki/ Fukuda, Masahiro/
Journal Title AIAA( American Institute of Aeronautics and Astronautics) paper
Published Date 1994-06
NII Type Conference Paper
Format PDF
Author Matsunaga, Koji/ Yasunori, Ando/ Tanaka, Atsushige/ Toh, Hidemi/
Journal Title 石川島播磨技報
Volume 31
Issue 4
Published Date 199107
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fujimori, Toshiro/ Kawai, Masafumi/ Suzuki, Takako/ Yasunori, ANDO/ Ohmori, Yasunori/
Journal Title 石川島播磨技報
Volume 31
Issue 4
Published Date 199107
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yasunori, Ando/ Kawai, Masafumi/ Masuko, Akira/ Fujimori, Toshiro/ Fuji, Hidemi/ Miyamae, Shigehiro/
Journal Title 石川島播磨技報
Volume 29
Issue 2
Published Date 1989
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yasunori, ANDO/ Kawai, Masafumi/
Journal Title 日本機械学会論文集. B編
Volume 53
Issue 494
Published Date 1987-10-25
NII Type Journal Article
Author Kawai, Masafumi/ Yasunori, ANDO/
Journal Title 日本機械学会論文集. B編
Volume 52
Issue 477
Published Date 1986-05-25
NII Type Journal Article
Author Yasunori, ANDO/
Journal Title 九州大学応用力学研究所所報
Volume 47
Published Date 1978-02
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF