Attribute case report
Author Saitoh, Tsukasa/ Sato, Shuichi/ Okuyama Keisuke/ Hanaoka Takuya/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Fujii Toshiyuki/ Kawabata, Yasunari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original articles
Author 清村 志乃/ [Furuta, Kenji]/ Inoue Junji/ Takafumi/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishimura, Norihisa/ Sato, Shuichi/ Amano, Yuji/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 1
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Amano, Yuji/ Komazawa, Yoshinori/ Oose, Takayuki/ Miyaoka, Youichi/ Yuki, Takafumi/ Yoshino, Nagisa/ Ishimura, Norihisa/ Fujishiro, Hirofumi/ Kadowaki, Yasunori/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Katsube, Tomoko/ Adachi, Kiyoichi/ Amano, Kazutoshi/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Komazawa, Yoshinori/ Kawamura, Akira/ Fujishiro, Hirofumi/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fukumoto, Shiro/ Amano, Yuji/ Fukuda, Ryo/ Adachi, Kyoichi/ Gobara, Yoshiyuki/ Ashizawa, Nobuo/ Yoshida, Hiroshi/ Watanabe, Makoto/ Shimada, Yoshihiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 10
Issue 2
Published Date 1986-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF