Author Adachi, Fumihiko/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Adachi, Fumihiko/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Adachi, Fumihiko/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Adachi, Fumihiko/ Ohta, Natsuko/ Kobata, Tohru/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Adachi, Fumihiko/ Masunaga, Tugiyuki/ Kamidozono, Akira/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 13
Published Date 2008-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Adachi, Fumihiko/
Journal Title 日本作物学会紀事
Volume 75
Issue 別2
Published Date 2006-10-28
NII Type Conference Paper
Format PDF
Author Adachi, Fumihiko/ Masunaga, Tugiyuki/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 11
Published Date 2006-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Adachi, Fumihiko/
Journal Title 日本作物学会紀事
Volume 73
Issue 別1
Published Date 2004-03-29
NII Type Conference Paper
Format PDF