Author Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Akiyoshi, Hideo/ Inoue-Matsuo, Asuka/ Onodera, Itaru/
Journal Title Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology
Volume 4
Issue 1
Published Date 2015-12-11
NII Type Journal Article
Author Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tongu, Miki/ Hashimoto, Hideki/ Yamada, Takaya/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Yasuda Toshihiro/ Akiyoshi, Hideo/ Fujita, Yasuhisa/ Takeshita, Haruo/ Fujihara, Junko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NOSKOR Sukumar Chandra/ Takiue, Shunpei/ Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 18
Published Date 2013-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Akiyoshi, Hideo/ Yoshikiyo, Keisuke/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yokota, Kazushige/ 小川 智史/ Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyoshi, Hideo/ Akihiro, Takashi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 15
Published Date 2010-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawamukai, Makoto/ Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Akiyoshi, Hideo/ Kawamukai, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 13
Published Date 2008-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Akiyoshi, Hideo/ Kawamukai, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 9
Published Date 2004-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Inoue, Asuka/ Akiyoshi, Hideo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 8
Published Date 2003-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyoshi, Hideo/ Inoue, Asuka/ Tomimuro, Kouji/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 8
Published Date 2003-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyoshi, Hideo/ Inoue, Asuka/ Hamana, Akihiro/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 7
Published Date 2002-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyoshi, Hideo/ Inoue, Asuka/ Hamana, Akihiro/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 6
Published Date 2001-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper