Author Iwashima, Noriko/ Masunaga, Tugiyuki/ Fujimaki, Reiji/ Toyota, Ayu/ Tayasu, Ichiro/ Hiura, Tsutom/ Kaneko, Nobuhiro/
Journal Title Soil Science and Plant Nutrition
Volume 58
Issue 6
NII Type Journal Article
Format PDF