Author Fujiyoshi, Akira/ Miura, Katsuyuki/ Kadowaki, Sayaka/ Azuma, Koichiro/ Tanaka, Sachiko/ Hisamatsu, Takashi/ Arima, Hisatomi/ Kadota, Aya/ Miyagawa, Naoko/ Takashima, Naoyuki/ Ohkubo, Takayoshi/ Saitoh, Yoshino/ Torii, Sayuki/ Miyazawa, Itsuko/ Maegawa, Hiroshi/ Murata, Kiyoshi/ Ueshima, Hirotsugu/ for the SESSA Research Group/
Journal Title Preventive medicine reports
Volume 4
Published Date 2016-06-16
NII Type Journal Article
Format PDF