Author Sorida, Masato/ Hirauchi, Takahiro/ Ishizaki,, Hiroaki/ Kaito, Wataru/ Shimada, Atsushi/ Mori, Chie/ Chikashige, Yuji/ Hiraoka, Yasushi/ Suzuki, Yutaka/ Ohkawa, Yasuyuki/ Kato, Hiroaki/ Takahata, Shinya/ Murakami, Yota/
Journal Title PLoS Genetics
Published Date 2019-06-17
NII Type Journal Article
Format PDF