Author Kagohashi, Yukiko/ Abiru, Norio/ Kobayashi, Masakazu/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/ Otani, Hiroki/
Journal Title Congenital Anomalies
Volume 50
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF