Author Oka, Nobuyuki/ Notsu, Kazumi/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 1
Published Date 1984-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/ Sakurami, Takehiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 1
Published Date 1983-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Sakurami, Takehiko/ Hirata, Masana/ Goto, Yasuo/ Note, Shinya/ Karino, Kenji/ Takahashi, Yoshimori/ Endo, Jiro/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 6
Issue 2
Published Date 1982-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nagaishi, Taiichiro/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 4
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF