Attribute Original Article
Author ISHIBASHI, Shuichi/ Tajima, Shinji/ UENO, Yu/ MANAKO, Junko/ Kumori, Kouji/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 41
Published Date 2019-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Nakada, Soichi/ Kumori, Kouji/ Ota, yoko/ Ishibashi, Syuichi/ Okano, Shinji/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Monma, Hiroyuki / Iida, Yuichi/ Moritani, Tamami/ Okimoto, Tamio / Tanino, Ryosuke / Okano, Shinji/ Harada, Mamoru/
Journal Title PLoS ONE
Volume 13
Issue 3
Published Date 2018-03-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Case report
Author Fujii, Yusuke/ Hirahara, Noriyuki/ Taniura, Takahito/ Ishitobi, Kazunari/ Hirayama, Takanori/ Hyakudomi, Riyoji/ Yamamoto, Tetsu/ Kidani, Akihiko/ Takai, Kiyoe/ Nishi, Takeshi/ Hayashi, Hikota/ Kawabata, Yasunari/ Ishikawa, Noriyoshi/ Okano, Shinji/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hari, Yoko/ Harashima, Nanae/ Tajima, Yoshitsugu/ Harada, Mamoru/
Journal Title Oncotarget
Volume 6
Issue 39
Published Date 2015-10-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original article
Author Nakabayashi, Narue/ Hirose, Masahiro/ Ishihara, Noriyuki/ Nishimura, Nobuhiro/ Kumakura, Shunichi/ Naora, Kohji/ Tajima, Yoshitsugu/ Yamaguchi, Shuhei/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 32
Issue 1
Published Date 2015-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute_del Chemical Therapeutics/
Author Monma, Hiroyuki/ Harashima, Nanae/ Inao, Touko/ Okano, Shinji/ Okano, Shinji/ Harada, Mamoru/
Journal Title Molecular cancer therapeutics
Volume 12
Issue 4
Published Date 2013-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute_del Preclinical Study/
Author Inao, Touko/ Harashima, Nanae/ Monma, Hiroyuki/ Okano, Shinji/ Itakura, Masayuki/ Tanaka, Tsuneo/ Tajima, Yoshitsugu/ Harada, Mamoru/
Journal Title Breast cancer research and treatment
Volume 134
Issue 1
Published Date 2012-07
NII Type Journal Article
Format PDF