Author Oka, Nobuyuki/ Notsu, Kazumi/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 1
Published Date 1984-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Izumi, Nobuo/ Nishio, Toshikazu/ Suzuki, Kei/ Nakamura, Akio/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 2
Published Date 1983-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/ Sakurami, Takehiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 1
Published Date 1983-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishio, Toshikazu/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Watanabe, Koji/ Okahata, Susumu/ Mori, Chuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 2
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/ Tomita, Yutaka/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 2
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/ Baba, Kiyoshi/ Mitsudo, Kazuyo/ Tanaka, Mutsuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 2
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 1
Published Date 1981-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Abe, Katsutoshi/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Tomita, Yutaka/ Soeda, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 4
Issue 2
Published Date 1980-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Tomita, Yutaka/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 4
Issue 1
Published Date 1980-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Tomita, Yutaka/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 4
Issue 1
Published Date 1980-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tomita, Yutaka/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Abe, Katsutoshi/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 3
Issue 2
Published Date 1979-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Abe, Katsutoshi/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Tomita, Yutaka/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 3
Issue 2
Published Date 1979-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Saito, Masakazu/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 2
Issue 2
Published Date 1978-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 2
Issue 2
Published Date 1978-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Saito, Masakazu/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 2
Issue 1
Published Date 1978-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Mori, Chuzo/ Abe, Katsutoshi/ Nakao, Yasuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 2
Issue 1
Published Date 1978-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF