Attribute Original Paper
Author Oshima, Hisamitsu/ Tansho, Terutaka/ Kadowaki, Mitose/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 67
Issue 6
Published Date 2013-12-01
NII Type Journal Article
Attribute Technical Report
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 11
Published Date 2007-11-10
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Ookubo, Akira/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 8
Published Date 2007-08-10
NII Type Journal Article
Author Oshima, Hisamitsu/ Kitamura, Toshihiro/ Sato, Toshio/ Ishitobi, Yuji/ Nagano, Kazuhide/
Journal Title 廃棄物学会論文誌
Volume 18
Issue 3
Published Date 2007-05-31
NII Type Journal Article
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 4
Published Date 2007-04-10
NII Type Journal Article
Author Murakami, Takayuki/ Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 28
Issue 4
Published Date 2005-04-10
NII Type Journal Article