Author Oguni, Satoshi/ Tanigawa, Keiichiro/ Masaki, Yoji/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 10
Issue 2
Published Date 1986-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Masaki, Yoji/ Tanigawa, Keiichiro/ Oguni, Satoshi/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 10
Issue 1
Published Date 1986-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Masaki, Yoji/ Tanigawa, Keiichiro/ Oguni, Satoshi/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 9
Issue 1
Published Date 1985-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Umaki, Itsumi/ Shimoura, Keiko/ Kobayashi, Yuta/ Hattori, Keisuke/ Note, Shinya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 2
Published Date 1984-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Oka, Nobuyuki/ Notsu, Kazumi/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 1
Published Date 1984-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Endo, Jiro/ Endo, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 2
Published Date 1983-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/ Sakurami, Takehiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 1
Published Date 1983-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Notsu, Kazumi/ Sakurami, Takehiko/ Hirata, Masana/ Goto, Yasuo/ Note, Shinya/ Karino, Kenji/ Takahashi, Yoshimori/ Endo, Jiro/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 6
Issue 2
Published Date 1982-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Umaki, Itsumi/ Notsu, Kazumi/ Sato, Toshiaki/ Hara Hiroko/ Watanabe, Mototsugu/ Hirata, Masana/ Morikawa, Keiko/ Goto, Yasuo/ Sakurami, Takehiko/ Note, Shinya/ Endo, Jiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 6
Issue 2
Published Date 1982-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Note, Shinya/ Ohashi Miyoji/ Wakayama, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 1
Published Date 1977-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF