Author Fu, Xiao wei/ Kimura, Masahiko/ Inoue, Makoto/ Iga, Misako/ Hasegawa, Kiyoshi/ Ishioka, Chihiro/ Yasuda, Kenji/ Miyazaki, Kohji/ Tomotsuka, Yoshito/ Tanowaki, Tetsuo/ Takagi, Junji/ Ito, Toshio/ Kajino, Yasuhisa/ Ando, Yukinori/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF