Attribute original article
Author Inoue, Ken/ Fukunaga Tatsushige/ Okazaki Yuji/ Fujita Yoshitsugu/ Iida Tadayuki/ Tatebayashi Haruhiko/ Moriwaki, shigeto/ Uchida Takeshi/ Funo Yoshihito/ Murakami Yuko/ Matsuchika Maki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF