Attribute original article
Author Tamaki, Yukihisa/ Yoshida, Rika/ Takahashi, Satoru/ Kawabe, Tetsuya/ Murakami, Masao/ Kaji, Yasushi/ Nakazawa, Masanori/ Fukazawa, Kazuo/ Yoshizako, Takeshi/ Kitagaki, Hajime/ Sekihara, Kazumasa/ Hieda, Yoko/ Inomata, Taisuke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF