Author Ozaki, Yoneatsu/ Okamoto, Tsutao/ Yamane, Yosuke/ Miura, Hiroshi/ Nagaoka, Saburo/ Fukazawa, Kimiaki/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 12
Published Date 1989-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Shotai/ Katsube, Tomoko/ Ogawa, Hiroyuki/ Tsunematsu, Tokugoro/ Nagaoka, Saburo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 1
Published Date 1984-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Hitokazu/ Wakutani, Tadao/ Tanaka, Hiroyuki/ Nagaoka, Saburo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 6
Issue 2
Published Date 1982-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF