Author Tsuzuki, Yoshiaki/ Kunii, Hidenobu/ Itakura, Hirofumi/ Iino, Kimio/ Notsu, Tomiko/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 16
Published Date 2009-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsuzuki, Yoshiaki/ Kunii, Hidenobu/ Itakura, Hirofumi/ Iino, Kimio/ Notsu, Tomiko/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 15
Published Date 2008-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Miyamoto, Yasushi/ Kuki, Takahiro/ Hatsuda, Akiko/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 15
Published Date 2008-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsuzuki, Yoshiaki/ Nakayama, Daisuke/ Kurata, Kengo/ Wakabayashi, Kenji/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 14
Published Date 2007-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsuzuki, Yoshiaki/ Nakayama, Daisuke/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 13
Published Date 2006-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Araki, Satoru/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 13
Published Date 2006-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Ehara, Ryo/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 12
Published Date 2005-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 8
Published Date 2001-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Matsunaga, Tsuneo/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Nakamura, Mikio/ Rokugawa, Shuichi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 8
Published Date 2001-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakayama, Daisuke/ Sakuno, Yuji/ Matsunaga, Tsuneo/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 6
Published Date 1999-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 6
Published Date 1999-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ohtsuka, Susumu/ Hoshina, Terumi/ Seike, Yasushi/ Ohtani, Shuji/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 6
Published Date 1999-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ohtsuka, Susumu/ Ohtani, Shuji/ Seike, Yasushi/ Kunii, Hidenobu/ Nishida, Shuhei/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 6
Published Date 1999-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Nakayama, Daisuke/ Matsunaga, Tsuneo/ Takayasu, Katsumi/ Rokugawa, Shuichi/ Nakamura, Mikio/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 6
Published Date 1999-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsuji, Kazuhiro/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Takehiro, Fumiaki/ Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Takehiro, Fumiaki/ Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Takehiro, Fumiaki/ Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Nakayama, Daisuke/ Matsunaga, Tsuneo/ Takayasu, Katsumi/ Rokugawa, Shuichi/ Nakamura, Mikio/ Kunii, Hidenobu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Takehiro, Fumiaki/ Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 5
Published Date 1998-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF