Author Fu, Xiao wei/ Kimura, Masahiko/ Inoue, Makoto/ Iga, Misako/ Hasegawa, Kiyoshi/ Ishioka, Chihiro/ Yasuda, Kenji/ Miyazaki, Kohji/ Tomotsuka, Yoshito/ Tanowaki, Tetsuo/ Takagi, Junji/ Ito, Toshio/ Kajino, Yasuhisa/ Ando, Yukinori/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yakabe, Shigeru/ Tachibana, Mitsuo/ Nakamura, Teruhisa/ Okada, Masako/ Mishiro, Miyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Moriyama, Hidehiko/ Moriki, Shoji/ Endo, Jiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 2
Published Date 1984-10-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Izumi, Nobuo/ Nishio, Toshikazu/ Suzuki, Kei/ Nakamura, Akio/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 2
Published Date 1983-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/ Baba, Kiyoshi/ Mitsudo, Kazuyo/ Tanaka, Mutsuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 2
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF