Conditions

close

result 13009 件

Author Wang Shudong/ Smith Simon/
Journal Title ENUNCIACION
Volume 21
Issue 1
Published Date 2016-01-06
NII Type Journal Article
Author Yamada, Takumi/
Journal Title COMPLEX MANIFOLDS
Volume 3
Issue 1
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Author Akimoto M./ Hayashi J-I/ Nakae S./ Saito H./ Takenaga K./
Journal Title CELL DEATH & DISEASE
Volume 7
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Author KIRIHARA, Yumiko/ Takechi Mayumi/ KUROSAKI, Kaoru/ Kobayashi Yuta/ SAITO, Yoji/ Takeuchi Takashi/
Journal Title EXPERIMENTAL ANIMALS
Volume 65
Issue 1
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Author Kuroda Naoto/ Yorita Kenji/ Nagasaki Makoto/ Harada, Yuji/ Ohe Chisato/ Jeruc Jera/ Raspollini Maria Rosaria/ Michal Michal/ Hes Ondrej/ Amin Mahul B./
Journal Title POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY
Volume 67
Issue 1
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author MIYAZAKI, Hidetoshi/ Ichikawa Asumi/ Suzuki Hisao/ Ota Toshitaka/
Journal Title ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Volume 2016
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author Yamada Naoko/ Maeda Kei/ Masumoto Masaaki/ Inagaki Yoshitaka/ Furuta Kenjiro/
Journal Title JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE
Volume 41
Issue 2
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author Itohara Daiki/ Shinohara Kazato/ Yoshida, Toshiyuki/ Fujita, Yasuhisa/
Journal Title JOURNAL OF NANOMATERIALS
Volume 2016
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author NAKATA, Yukihiko/
Journal Title ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Issue 78
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author Kinoshita, Yoshikazu/ Sakurai Yuuichi/ Shiino Madoka/ Kudou Kentaro/ Nishimura Akira/ Miyagi Takuya/ Iwakiri Katsuhiko/ Umegaki Eiji/ Ashida Kiyoshi/
Journal Title CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL
Volume 81-82
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author Kato Kenichi/ Tanaka, Hiroshi/
Journal Title ADVANCES IN PHYSICS-X
Volume 1
Issue 1
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Author MISHIMA, Yoshiyuki/ Ishihara Shunji/ Akihiko, Oka/ Fukuba Nobuhiko/ Ohshima, Naoki/ SONOYAMA, Hiroki/ Yamashita Noritsugu/ Tada Yasumasa/ Kusunoki Ryusaku/ MORIYAMA, Ichiro/ Yuki Takafumi/ KAWASHIMA, Kosaku/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title PLOS ONE
Volume 11
Issue 1
Published Date 2016-01-4
NII Type Journal Article
Author Kato Shota/ Takaichi Shinichi/ Ishikawa, Takahiro/ Asahina Masashi/ Takahashi Senji/ Shinomura Tomoko/
Journal Title BMC PLANT BIOLOGY
Volume 16
Published Date 2016-01-5
NII Type Journal Article
Author Arganda E./ Herrero M. J./ Marcano X./ Weiland C./
Journal Title PHYSICS LETTERS B
Volume 752
Published Date 2016-01-10
NII Type Journal Article
Author Ogawa Yoko/ Morikawa Satoru/ Okano Hideyuki/ Mabuchi Yo/ Suzuki Sadafumi/ Yaguchi Tomonori/ Sato Yukio/ Mukai Shin/ Yaguchi Saori/ Inaba Takaaki/ Okamoto Shinichiro/ Kawakami Yutaka/ Tsubota Kazuo/ MATSUZAKI, Yumi/ Shimmura Shigeto/
Journal Title ELIFE
Volume 5
Published Date 2016-01-26
NII Type Journal Article
Author Mikami Hironobu/ Ishimura, Norihisa/ Fukazawa Kousuke/ OKADA, Mayumi/ Izumi Daisuke/ Shimura Shino/ OKIMOTO, Eiko/ Aimi Masahito/ Ishihara Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title JOURNAL OF NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY
Volume 22
Issue 1
Published Date 2016-01-30
NII Type Journal Article
Author Shimura Shino/ Ishimura, Norihisa/ Mikami Hironobu/ OKIMOTO, Eiko/ Uno Goichi/ Tamagawa Yuji/ Aimi Masahito/ Ohshima, Naoki/ Sato Shuichi/ Ishihara Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title JOURNAL OF NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY
Volume 22
Issue 1
Published Date 2016-01-30
NII Type Journal Article
Author NAKAYAMA, Kentaro/ Rahman Mohamed Tanjimur/ Rahman Munmun/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIKAWA, Masako/ Katagiri Hiroshi/ SATO, Emi/ ISHIBASHI, Tomoka/ IIDA, Koji/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
Volume 48
Issue 2
Published Date 2016-02
NII Type Journal Article
Author Takeuchi Yasuhiro/ Kuroda Tatsuhiko/ Sugimoto, Toshitsugu/ Shiraki Masataka/ Nakamura Toshitaka/
Journal Title CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL
Volume 98
Issue 2
Published Date 2016-02
NII Type Journal Article
Author Inoue Daisuke/ Muraoka Ryoichi/ Okazaki Ryo/ Nishizawa Yoshiki/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL
Volume 98
Issue 2
Published Date 2016-02
NII Type Journal Article
このエントリーをはてなブックマークに追加