Author GANPHUNG, Rattrikorn/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 23
Published Date 2018-7-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author TAMURA, Tomoko/ Uchida, Kazuyoshi/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Khin San Dar Ko/ THIDA, Lin/ TAMURA, Tomoko/ UCHIDA, Kazuyoshi/ KIHARA, Junichi/ UENO, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NGUYEN THI Quyet/ Lemtukei Daniel/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 21
Published Date 2016-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Lemtukei Daniel/ Tamura, Tomoko/ NGUYEN THI Quyet/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 21
Published Date 2016-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ueno, Makoto/ Yoshikiyo, Keisuke/ Sato, Kuniaki/ Akihiro, Takashi/ Oshima, Akinobu/ Esumi, Tomoya/ Asao, Toshiki/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author NGUYEN THI, Quyet/ Ueda, Kana/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/ Yoshikiyo, Keisuke/ Akihiro, Takashi/ Oshima, Akinobu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 16
Published Date 2011-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshikiyo, Keisuke/ Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 16
Published Date 2011-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/ Haida, Ami/ Morio, Kengo/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 16
Published Date 2011-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/ Yoshikiyo, Keisuke/ Hisamura, Yumiko/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 15
Published Date 2010-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/ Kumura, Yumiko/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 13
Published Date 2008-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueno, Makoto/ Nakata, Yoko/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Attribute その他
Author Ueno, Makoto/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 11
Published Date 2006-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ueno, Makoto/ Imaoka, Atsuko/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 11
Published Date 2006-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Imaoka, Atsuko/ Ueno, Makoto/ Kihara, Junichi/ Arase, Sakae/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 11
Published Date 2006-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper