Author Hata, Toshiyuki/ Matsunaga, Isao/ Yamamoto, Kazuhiko/ Shin, Keiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 2
Published Date 1981-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hata, Toshiyuki/ Shibukawa, Toshihiko/ Yamamoto, Kazuhiko/ Nagahara, Yutaka/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 6
Issue 1
Published Date 1982-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hata, Kohkichi/ Hata, Toshiyuki/ Yamamoto, Kazuhiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 7
Issue 2
Published Date 1983-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hata, Toshiyuki/ Kinose, Teruyasu/ Murao, Fuminori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 8
Issue 1
Published Date 1984-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hata, Kohkichi/ Hata, Toshiyuki/ Aoki, Showa/ Takamiya, Osamu/ Yamamoto, Kazuhiko/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 11
Published Date 1988
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Aoki, Showa/ Hata, Toshiyuki/ Hata, Kohkichi/ Hirayama, Keiko/ Matsunaga, Isao/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 11
Published Date 1988
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishigaki, Arata/ Hata, Toshiyuki/ Hata, Kohkichi/ Araki, Yoshimi/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 11
Published Date 1988
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Aoki, Showa/ Hata, Toshiyuki/ Seno, Daisaku/ Hata, Kohkichi/ Hirayama, Keiko/ Takamiya, Osamu/ Kitao, Manabu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 12
Published Date 1990
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Masue, Michiya/ Miyamoto, Satomi/ Inoue, Makoto/ Haneda, Noriyuki/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Nagasaki, Makoto/ Morikawa, Shigeru/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 15
Published Date 1997-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takusa, Yuichi/ Saito, Kyoko/ Sejima, Hitoshi/ Kimura, Masahiko/ Kishi, Kazuko/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Moritake, Kouzo/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 16
Issue 1
Published Date 1998-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF