Attribute Short Communication
Author Nakagawa, Fumio/ Nagai, Hidemasa/ Akiyama, Yasuhiko/ Uno, Seiko/ Notsu, Yasuko/ Okazaki, Ryota/
Journal Title Neurosonology
Volume 26
Issue 2
Published Date 2014-01-31
NII Type Journal Article
Author Nakagawa, Fumio/ Nagai, Hidemasa/ Miyazaki, Takeshi/ Tsuji, Masahiro/ Eda, Hirotake/ Kambara, Mizuki/ Yoshikane, Tsutomu/ Hagiwara, Shinya/ Nakau, Hiroya/ Akiyama, Yasuhiko/
Journal Title Neurosonology
Volume 29
Issue 2
Published Date 2016-08-31
NII Type Journal Article